آدرس تهران، شهران،خیابان وسک، کوچه ارکیده، برج کاشانه 3 طبقه9
شماره های تماس (+98)9128807076

سیستم های مختلف سازه ای

سیستم های مختلف سازه ای

آیا شما با سیستم های سازه ای و کاربرد  آن ها در  ساختمان سازی و طراحی آشنایی دارید ؟ خیلی از افراد  ممکن است  در رابطه با نقش سیستم های مختلف سازه ای در ساخت و طراحی ساختمان ها آشنایی نداشته باشند . به همین دلیل در ادامه در این مقاله به شناخت انواع سیستم های سازه و عملکرد آن میپردازیم .

انواع سازه ها

سازه ها بر اساس نوع و مشخصه ای که دارند ، کاربرد  های مختلفی می توانند داشته باشند .انواع سازه کدامند:

سازه با دیوار بابر

این نوع سازه، قدیمی ترین نوع در طراحی و ساخت ساختمان ها می باشد. اما به نسبت سازه های جدید  کاربرد بیشتری  نسبت به دیوار باربر دارند ، به همین دلیل نقش این سازه در عرصه ساختمان سازی کم رنگ تر شده است .

سیستم های مختلف سازه ای

سیستم های مختلف سازه ای

قاب مفصلی مهار بندی شده

یکی دیگر از سازه های قدیمی است، که  ابتدا در سال های 1931 مورد توجه مهندسان اروپایی قرار گرفت که توانستند با کمک این سازه، بلندترین برج ها شدند برج ایفل و برج امپر استاتیک از نوع سازه با قاب مفصلی مهاربندی شده است.

سازه با قاب خمشی

 این سازه یکی از سازه های بتنی است که در سازه های فلزی نیز مورد استفاده قرار میگیرد. مهم ترین بخش این ساختمان ها تیر ها و ستون هایش هستند که باعث تحمل بار ساختمان میشود.

قاب خمشی مهار بندی شده

در بعضی از مواقع که در ساختمان ها نیرو های جانبی بسیار زیاد است که باعث میشود قاب های خمشی توانایی کنترل نیروی بار را نداشته باشند مهار بندی هایی مورد استفاده قرار میگیرند، که این نیروی بار را کنترل کنند. این سازه بصورت فلزی یا از نوع دیوار های برشی هستند.

سیستم طره ایی

از سیستم هایی است که معمولا مورد استفاده قرار نمیگیرد این سازه نمیتواند بارهای جانبی را تحمل کند میتوان به جرعت گفت که از بدترین نوع سازه است که بسیاربه ندرت مورد استفاده قرار میگیرد.

سیستم فضایی

 این سازه به بهترین نوع ممکن بار های جانبی را کنترل میکند که به همین عامل میتوان یکی از بهترین نوع سازه انتخاب کرد ولی بدلیل سختی اجرا، در ساختمان ها کم تر مورد ستفاده قرار میگیرد.نمونه این سازه ساختمان 25 طبقه ای بانک مرکزی هنگ کنگ است که با این سیستم ساخته شده است.

سیستم معلق

 این سیستم در طراحی و ساخت پل استفاده میشود و کاربرد آن  در ساخت ساختمان ها کم رنگ است.این سیستم با استفاده از نیروی کششی که تولید میکند و بار ثقلی را کنترل میکند.در این نوع سازه کابل های مقاومتی برای کنترل بار بسیار زیاد مورد استفاده قرار میگیرد نمونه ای این سازه را میتوان در گلدین گیت در سانفرانسیسکو را مشاهده کرد .

نتیجه گیری

این ها تنها تعدادی از سازه ها بودند  که ما  بیان کردیم . سازه انواع بسیار متفاوتی دارند  ، که بنا برنوع آن ها می توانند نقش های مختلفی در ساختمان سازی و طراحی ایفا کنند .

پاسخ

هفده + 14 =